بازار معاملات آپارتمان های ارزان قیمت

blog-img

اگر به گزارشات به دست آمده با دقت نگاهی بیندازیم، متوجه این موضوع خواهیم شد که در فصل پاییز امسال و به خصوص در ماه پایانی آن، یعنی در ماه آذر، آپارتمان هایی که نسبت به دیگر آپارتمان ها از قیمت پایین تری برخوردار بودند، در بازار معامله های خرید مسکن در شهر تهران، از دیگر آپارتمان ها پیشی گرفتند و خرید و فروش آن ها با رشد قابل توجهی مواجه شد.
بر مبنای تحقیقات و بررسی های به عمل آمده در مورد اوضاع و احوال معامله های خرید و فروش واحدهای مسکونی در شهر تهران در آذر ماه سال ۱۳۹۷ شاهد این موضوع هستیم که فصل پاییز امسال در حالی به پایان رسید که آپارتمان های ارزان قیمت در بازار معامله های مسکن از نظر خرید و فروش و معاملات در صدر جدول بودند و بالاترین رقم ها را به خود اختصاص دادند.

بر مبنای گزارشات رسمی که از بانک مرکزی ایران به دست آمده است و به تازگی منتشر شده است، بالاترین حجم و اندازه ی معامله های خرید و فروش مسکن در بین واحدهای مسکونی اتفاق افتاد که دارای قیمتی میان ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان بودند که این موضوع بیانگر این است که این نوع از واحدها بالاتر از ۱۷ درصد از سهم تمام معامله های خرید در بازار مسکن شهر تهران را در فصل پاییز و به خصوص ماه پایانی آن به خود مختص نموده اند و در این زمینه از دیگر آپارتمان ها پیشی گرفته اند.
بر اساس همان گزارشات انتشار یافته، پس از واحدهای ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی که در صدر جدول فروش آپارتمان ها واقع شده اند، آپارتمان هایی با قیمت کل ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان با در بر گرفتن سهم ۱۶.۶ درصدی از تمام حجم معامله های انجام شده در ماه آذر سال ۱۳۹۷ در رتبه ی دوم از پر معامله ترین واحدهای مسکونی در شهر تهران قرار گرفته اند و پس از آن ها آپارتمان های ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومانی هم در سومین رتبه از پرفروش ترین و پر معامله ترین آپارتمان ها در فصل آبان و فصل آذر سال ۱۳۹۷ قرار گرفته اند و این رتبه ها را از آن خود نموده اند.
در نهایت اگر به این آمار و ارقام نگاه دقیق تری بیندازیم و آن ها را به خوبی بررسی و مطالعه کنیم متوجه این موضوع خواهیم شد که در جمع بیشتر از ۴۷ درصد از حجم تمام معامله های خرید مسکن در ماه آذر امسال به آپارتمان هایی تعلق داشت که در بازار مسکن با ارزشی کمتر از ۶۰۰ میلیون تومان به فروش رسیده بودند. همچنین آمار و ارقام به دست آمده حاکی از این موضوع است که واحدهای مسکونی که در بازه قیمتی میان ۵ تا ۶ میلیون تومان به ازای هر متر مربع قرار گرفته اند، بالاترین و بیشترین سهم و اندازه را از معامله های خرید مسکن در ماه آذر را در شهر تهران در بر گرفته اند و آمارها حاکی از این است که حدود ۱۰ درصد از حجم تمام معامله های مربوط به خرید مسکن در شهر تهران به این واحدهای مسکونی تعلق دارد.

و تمام این اتفاقات با وجودی است که متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در طول سی روز باقی مانده تا آغاز ماه آذر سال ۹۷ به ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. در نهایت حدود ۵۷ درصد از تمام معامله های صورت گرفته مربوط به خرید مسکن در شهر تهران در فصل پاییز و ماه آذر به واحدهایی تعلق داشت که دارای قیمتی بسیار کمتر از متوسط قیمت مسکن در شهر تهران بودند و با همان قیمت کم معامله شده و خرید و فروش آن ها ادامه یافته است.

اشتراک گذاری