لیست آگهی های فروش باغ

فروش باغ در شهریار

فروش باغ در شهریار 500مترباغ خام

 • ثبت: 1400/02/25
 • مساحت: 500 متر

فروش باغ در بهترین نقاط شهریار

720متر باغ سند وکالت بدون دیوار

 • ثبت: 1400/01/31
 • مساحت: 720 متر

فروش باغ در بهترین نقاط شهریار

1000متری باغ سند وکالت سه طرف دیوار

 • ثبت: 1400/01/31
 • مساحت: 1000 متر

فروش باغ در شهریار

600متر دوطرف دیوار سند وکالت

 • ثبت: 1400/01/31
 • مساحت: 600 متر

فروش باغ در شهریار

600متر 3طرف دیوار اب برق گاز

 • ثبت: 1400/01/29
 • مساحت: 600 متر

فروش باغ در شهریار

800متر اب برق گاز مصرفی زمین مناسب برای ساخت سوله

 • ثبت: 1400/01/29
 • مساحت: 800 متر