لیست آگهی های فروش زمین

فروش 126 متر زمین

کدملک:118 سند قولنامه یک زیر زمین نیمه ساخت

 • ثبت: 1399/04/07
 • مساحت: 126 متر

فروش زمین درر شهریار

کد ملک:534 مساحت :625 سند 3 دانگ چهاردیوار

 • ثبت: 1399/04/05
 • مساحت: 625 متر

فروش زمین در شهریار

کد ملک:539 سند وکالت از سند مادر چهار دیوار کوچه اختصاصی انشعابات بالا سر ملک سهمیه آب کشاورزی موتور 30دقیقه

 • ثبت: 1399/04/05
 • مساحت: 780 متر

فروش زمین در فردوسیه

کد ملک:514 سند:تک برگ عرصه و اعیان چهار دیوار انشعابات آب ,برق و گاز بالا سر ملک

 • ثبت: 1399/04/04
 • مساحت: 1080 متر

فروش زمین در کردزار

کد ملک:518 سند تک برگ انشعابات بالا سر ملک

 • ثبت: 1399/04/04
 • مساحت: 1200 متر

فروش زمین

کد ملک:517 سند شاهنشاهی چهار دیوار انشعابات بالای سر ملک

 • ثبت: 1399/04/04
 • مساحت: 1200 متر

فروشزمین در شهریار

833 متر زمین نامه جهاد سند تک برگ

 • ثبت: 1399/03/05
 • مساحت: 833 متر

فروش باغ در شهریار

1250 متر 4 دیواری اب مصرفی

 • ثبت: 1399/02/18
 • مساحت: 1250 متر