لیست باغ ویلا های ثبت شده

540مترباغچه

  • تعداد اتاق: 2
  • مساحت: 540 متر

2000مترباغ

  • تعداد اتاق:
  • مساحت: 2000 متر

1500مترباغ

  • تعداد اتاق:
  • مساحت: 1500 متر

1300مترباغ

  • تعداد اتاق:
  • مساحت: 1300 متر