آگهی های 500 تا 1000 متری

580 متر باغچه

  • تعداد اتاق:
  • مساحت: 580 متر

800 متر باغ خام

  • تعداد اتاق:
  • مساحت: 800 متر