آگهی های 750 تا 1 میلیارد

فروش باغ ویلا در شهریار

کد ملک:548 مساحت580 سند قولنامه ایی

 • ثبت: 1399/04/08
 • مساحت: 580 متر

فروش باغچه در شهریار

کد ملک:542 سند وکالت از سند مادر دو طرف دیوار نزدیک بافت درختان مثمر 20ساله سهمیه اب 20دقیقه

 • ثبت: 1399/04/05
 • مساحت: 445 متر

فروش باغ در رزکان

1000 متر باغ دارای کانکس مبله حوض 2000 لیتری کانکس نگهبانی اب و برق و گاز مصرفی قولنامه

 • ثبت: 1399/03/22
 • مساحت: 1000 متر

600 متر فروش باغچه نقلی

600 متر باغچه 3 طرف دیوار سند قطعی

 • ثبت: 1399/02/21
 • مساحت: 600 متر

فروش 1000 متر باغ در شهریار

1000 متر باغ بصورت 2 قواره 500 متری بفروش میرسد اب و برق داخل ملک سهمیه اب کشاورزی 2 طرف دیوار سند تک برگ عرصه و اعیان

 • ثبت: 1399/02/18
 • مساحت: 500 متر

فروش باغ ویلا در شهریار

800 متر باغ 50 ن متر بنای قدیمی نامه جهاد کنتور گاز اب و برق مصرفی سند تک برگ عرصه و اعیان800 متر باغ 50 ن متر بنای قدیمی نامه جهاد کنتور گاز اب و برق مصرفی سند تک برگ عرصه و اعیان

 • ثبت: 1399/02/18
 • مساحت: 800 متر

1000 متر باغ در شهریار

1000 متر باغ خام سهمیه اب کشاورزی درخت 40 ساله سند اعیان

 • ثبت: 1399/02/18
 • مساحت: 1000 متر

فروش باغ خام در شهریار

450 متر باغ خام 4 دیواری دارای برق قولنامه ای

 • ثبت: 1399/02/18
 • مساحت: 450 متر

فروش باغ در شهریار

700 متر باغ به صورت قولنامه ای

 • ثبت: 1399/02/18
 • مساحت: 700 متر